budynek energooszczędny

Budynek energooszczędny z rozwiązaniami proekologicznymi – finansowanie

Jak w obecnych realiach rynkowych sfinansować budowę budynku energooszczędnego z elementami OZE?

Budynek energooszczędny z rozwiązaniami proekologicznymi

Przy obecnej sytuacji rynkowej, budowa domu stanowi ogromne wyzwanie i dylemat praktycznie dla każdego Inwestora. Zarówno na rynku mikro jak i makroekonomicznym. Jest to wyzwanie nie tylko przy budowie budynku energooszczędnego. Po pierwsze utrzymujący się dynamiczny trend wzrostu cen materiałów budowlanych, kosztów energii i pracy. Do tego dochodzi skokowy wzrost oprocentowania kredytów oraz trudniejszy do nich dostęp… To tylko kilka problemów z którymi każdy planujący lub prowadzący budowę musi się zmierzyć.

Budynek energooszczędny - technologia budowania

Zacznijmy od jednego z wymienionych czynników – dynamicznie i stale rosnącego kosztu energii, który powinien zmusić Inwestorów do szczególnego zwrócenia uwagi na wybór technologii budowy. Oprócz tego na systemy kluczowe w funkcjonowaniu już gotowego obiektu. Są to między innymi rodzaje ogrzewania. Technologia wykonania budynku wpływa na jego energochłonność, podobnie jak wybór systemu grzewczego. Oba aspekty mają znaczenie dla kosztów funkcjonowania i utrzymania budynku w przyszłości. Dlatego już na etapie planowania i projektowania, warto wziąć pod uwagę odpowiednie metody. Umiejętnie dobrane rozwiązania pozwalają wybudować budynek energooszczędny i optymalny. Zwarta bryła, odpowiednia lokalizacja względem kierunków świata, zapewnienie optymalnej izolacji i wysokiej jakości okien, czy zwrócenie szczególnej uwagi na metody minimalizujące mostki cieplne, to tylko kilka wytycznych budownictwa energooszczędnego.

Co dalej z tym budynkiem proekologicznym?

Oprócz kwestii wymienionych w akapicie wyżej, budynek energoosczędny powinien posiadać nowoczesny system grzewczy. Taki system, który będzie oparty na energii elektrycznej. Do tego dochodzi instalacja fotowoltaiczna, która w połączeniu z magazynem energii pozwoli jego właścicielom na praktycznie całkowitą niezależność energetyczną. Kolejnym istotnym aspektem, który pozwalaja na ograniczenie zużycia energii jest zapewnienie obiektowi odpowiedniej wentylacji. Trzeba pamiętać, że budynek energooszczędny musi zostać wyposażony w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. System ten oprócz realnych oszczędności, gwarantuje również utrzymanie komfortowej temperatury. Ale to nie wszystko, bo zapewnia też stałą wymianę powietrza i wysoką jego jakość. Tak więc, uwzględnienie w kosztorysie budowy tych elementów obniży koszty całości inwestycji rozumianej nie tylko jako sama budowa. Nawet jeśli początkowo zwiększy budżet, to na pewno, na etapie użytkowania obiektu się zwróci. Co bardzo istotne dzięki programom wsparcia rozwiązań proekologicznych, takich jak Mój Prąd 4.0, Moje Ciepło, Mój Elektryk itp., możemy już na starcie ograniczyć koszty inwestycyjne.

W Życiu na Prąd nie tylko pomagamy naszym Klientom w projektowaniu i budowie domów energooszczędnych i pasywnych. Wspieramy Klientów kompleksowo w procesie pozyskiwania środków finansowych z programów wsparcia rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej.

Nie zapomnij śledzić nas również na Facebooku i Instagramie!

Skontaktuj się z nami!