baner-hero

Czym jest WT2021

WT2021, to określenie obowiązującej od 31 grudnia 2020 nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zaostrzenie przepisów budowlanych są konsekwencją proekologicznej polityki Unii Europejskiej i przyjęciu trzech standardowych postulatów, zwanych pakietem ustaw klimatycznych 3×20:

1. Zmniejszenie zużycia energii o 20%
2. Redukcja emisji dwutlenku węgla o 20%
3. Wzrost produkcji energii odnawialnej o 20%

Najnowsze zasady, które muszą spełniać nowe, przebudowywane i modernizowane budynki zakładają dostosowanie budownictwa do energooszczędnych rozwiązań. Dzięki zmianom w prawie budynki będą tracić mniej ciepła, będą tanie w utrzymaniu, ale jednocześnie wzrośnie ich koszt budowy. Nowe standardy dążą do ograniczenia szkodliwej, emisji dwutlenku węgla oraz do obniżenia rachunków do minimum.

Jednymi z najważniejszych zmian, które wprowadza WT 2021, jest zmniejszenie wartości U(W/m2K) i Ep (kWh/m2).

• Ep – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną potrzebną do ogrzewania, przygotowania c.w.u., wentylacji, chłodzenia. Dla budynku jednorodzinnego – do 30 grudnia 2020 – 95 kWh/m2, teraz 70 kWh/m2. Podana wartość wskaźnika jest maksymalna i nie może tej wartości przekroczyć.

• U (W/m2K) – określa jak wiele ciepła ucieka z domu na zewnątrz – im niższa jego wartość, tym mniejsze straty. Współczynnik U charakteryzuje izolacyjność cieplną przegród budowlanych, a także okien, drzwi, dachów i stropów. Załączona grafika prezentuje maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła.

Nowe warunki techniczne nakazują stosowanie okien i drzwi o lepszych parametrach energooszczędności. Dachy, ściany i posadzka na gruncie będą wymagały grubszej warstwy termoizolacyjnej lub zastosowania materiałów o lepszej jakości. Deklarowana przez producenta wartość współczynnika przewodzenia ciepła (λ) powinna być jak najmniejsza.

Trzeba pamiętać, że równie istotna jak sama izolacja jest również staranność jej wykonania, która pozwoli ograniczyć występowanie mostków termicznych. Pozwala maksymalnie obniżyć koszty eksploatacji domu, a także poprawi komfort jego użytkowania.

W projekcie nowego domu należy zwrócić uwagę na:
• skuteczną termoizolację wszystkich przegród zewnętrznych domu,
• montaż okien i drzwi z niskim współczynnikiem U,
• stosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zastosowanie instalacji grzewczej z możliwością wykorzystania energii słonecznej,
• minimalizacja mostków termicznych,

Wymogi określone w warunkach technicznych 2021, stawiają na ekologiczne i odnawialne źródła ciepła. Wpływają bezpośrednio na proces projektowania, a także na sposób ogrzewania budynków. Żeby w budynku spełniony był standard energetyczny WT 2021, budynek musi być bardziej szczelny, energooszczędny i wyposażony w rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną.

Skontaktuj się z nami!