audyt energetyczny

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny budynku - co to jest? Kto go opracowuje? Jak i po co się go wykonuje oraz dlaczego jest tak ważny i co dzięki niemu możecie uzyskać?

Co to jest audyt energetyczny budynku? Kto go opracowuje? Jak i po co się go wykonuje? Dlaczego jest tak ważny i co dzięki niemu możecie uzyskać? Poniżej przygotowaliśmy dla Was materiał, który zawiera odpowiedzi na te pytania.

Pierwszy krok do realnych oszczędności

Audyt energetyczny to pierwszy krok do zmniejszenia energochłonności Waszego domu. W rezultacie, otwiera to drogę do realnych oszczędności związanych z jego użytkowaniem. Stanowi także podstawę do podjęcia decyzji o rozpoczęciu działań poprawiających efektywność energetyczną obiektu. Jest załącznikiem do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

W ramach programów finansowanych przez: Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, regionalne programy operacyjne, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, system białych certyfikatów.

Jeśli więc chcesz skorzystać z dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” – musisz zacząć od audytu energetycznego. Możesz uzyskać nawet do 135 000 zł. Co więcej, jeżeli zrealizujesz zakres prac wskazany w tym dokumencie, to możesz na niego uzyskać nawet 1200 zł dotacji.

Audyt energetyczny - co to?

Audyt to dokument, sporządzany przez uprawnionego audytora. Znajdziecie w nim ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w Waszym budynku oraz możliwości i środki, służące do jego poprawy. Pismo to zawiera również analizę opłacalności proponowanych usprawnień dla badanego budynku. Dodatkowo wskazuje, które modernizacje są dla niego opłacalne oraz jakie produkty, materiały i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. Wybór optymalnego zakresu prac, zależny jest od kosztów realizacji przedsięwzięcia. Poza tym od wynikających z niego oszczędności energii i czasu zwrotu inwestycji.

Jak prawidłowo sporządzić taki dokument?

Jak prawidłowo sporządzić audyt? Audytor powinien zapoznać się z dokumentacją Waszego domu, dzięki której dowie się z jakich materiałów wykonane są poszczególne elementy budynku. Jeżeli takiej dokumentacji nie posiadacie, lub nie ma ona odzwierciedlenia w rzeczywistości, potrzebne informacje uzyska podczas wizji lokalnej. Podczas oględzin, audytor dokonuje własnych pomiarów, ocenia stan przegród zewnętrznych, okien, drzwi itd. Analizuje usterki i istniejące mostki cieplne. Ocenia także instalacje ogrzewania, wentylacyjne oraz ciepłej wody użytkowej.

Audyt energetyczny - co obejmuje?

Elementy, instalacje i urządzenia związane ze zużyciem energii w budynku to wszystkie kwestie, które obejmuje audyt. Są to na przykład przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy, podłoga na gruncie), okna i drzwi, windy, oświetlenie, instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz ciepłej wody użytkowej. Do tego dochodzi zastosowanie odnawialnych źródeł energii (np. panele fotowoltaiczne), użycie układów odzysku ciepła odpadowego, wybór niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu (kogeneracja i poligeneracja).

Podsumowując, audyt energetyczny jest swego rodzaju przewodnikiem dla optymalnego zmodernizowania Waszego domu. Pod warunkiem zgodności z aktualnymi warunkami technicznymi. Stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie m.in. z programu „Czyste Powietrze” (nawet do 135 000zł). Życie na Prąd może wykonać dla Was zarówno audyt, jak również kompleksową usługę termomodernizacji. Włącznie z przeprowadzeniem Was przez cały proces dofinansowania.

Skontaktuj się z nami!