finansowanie budowy domu z rozwiazaniami proekologicznymi

Finansowanie budowy domu z rozwiązaniami proekologicznymi

Jak w obecnych realiach rynkowych sfinansować budowę domu z elementami OZE.

Przy obecnej sytuacji rynkowej, zarówno mikro jak i makroekonomicznej, budowa domu stanowi ogromne wyzwanie i dylemat praktycznie dla każdego Inwestora. Utrzymujący się dynamiczny trend wzrostu cen materiałów budowlanych, kosztów energii i pracy, a w ostatnim czasie także skokowy wzrost oprocentowania kredytów oraz trudniejszy do nich dostęp, to tylko kilka problemów z którymi każdy planujący lub prowadzący budowę musi się zmierzyć.

Jeden z wymienionych czynników – dynamicznie i stale rosnący koszt energii, powinien zmusić Inwestorów do szczególnego zwrócenia uwagi zarówno na wybór technologii budowy, a także systemów kluczowych w funkcjonowaniu już gotowego obiektu, czyli między innymi rodzaju ogrzewania. Oba aspekty – technologia wykonania budynku przekładająca się na jego energochłonność, jak i system grzewczy, będą miały w przyszłości znaczny wpływ na koszty funkcjonowania i utrzymania budynku. Dlatego już na etapie planowania i projektowania, warto wziąć pod uwagę rozwiązania, które pozwolą wybudować dom optymalny, i energooszczędny. Zwarta bryła, odpowiednia lokalizacja względem kierunków świata, zapewnienie optymalnej izolacji, wysokiej jakości okien, czy zwrócenie szczególnej uwagi na metody minimalizujące mostki cieplne, to tylko kilka wytycznych budownictwa energooszczędnego. Oprócz powyższych taki obiekt powinien posiadać nowoczesny system grzewczy oparty na energii elektrycznej oraz instalację fotowoltaiczną, która w połączeniu z magazynem energii pozwoli jego właścicielom na praktycznie całkowitą niezależność energetyczną. Kolejnym istotnym aspektem pozwalającym na ograniczenie zużycia energii jest zapewnienie obiektowi odpowiedniej wentylacji, trzeba pamiętać, że budynek energooszczędny musi zostać wyposażony w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. System ten oprócz realnych oszczędności, gwarantuje również utrzymanie komfortowej temperatury, stałą wymianę powietrza i wysoką jego jakość. Uwzględnienie w kosztorysie budowy tych elementów, nawet jeśli początkowo zwiększy budżet, to na pewno, na etapie użytkowania obiektu, obniży koszty całości inwestycji rozumianej nie tylko jako sama budowa. Co bardzo istotne dzięki programom wsparcia rozwiązań proekologicznych, takich jak Mój Prąd 4.0, Moje Ciepło, Mój Elektryk itp., możemy już na starcie ograniczyć koszty inwestycyjne.

W Życiu na Prąd nie tylko pomagamy naszym Klientom w projektowaniu i budowie domów energooszczędnych i pasywnych, ale także kompleksowo wspieramy w procesie pozyskiwania środków finansowych z programów wsparcia rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej.

Skontaktuj się z nami!