Artykuły

Artykuły i porady podczas budowania domu energetycznego.

Artykuły

Artykuły i porady podczas budowania domu energetycznego.

Audyt energetyczny

Co to jest audyt energetyczny budynku? Kto go opracowuje? Jak i po co się go wykonuje oraz dlaczego jest tak ważny i co dzięki niemu możecie uzyskać?

Warunki Techniczne 2021 – WT2021

Od 31 grudnia 2020 roku, zmieniły się zasady projektowania budynków. Wprowadzona nowelizacja rozporządzenia, znana jako Warunki Techniczne 2021 (WT2021), jest odpowiedzią

Piszą o nas…

“Smart Kielce - jak ukształtuję
się przyszłość mieszkań?”

Skontaktuj się z nami!