jak to jest z tymi pompami ciepla

Jak to jest z tymi pompami ciepła?

Dlaczego nie chcemy Twoich pieniędzy kiedy przychodzisz po pompę powietrze - woda?

Co to jest audyt energetyczny budynku? Kto go opracowuje? Jak i po co się go wykonuje oraz dlaczego jest tak ważny i co dzięki niemu możecie uzyskać? Poniżej przygotowaliśmy dla Was materiał zawierający odpowiedzi na te pytania.

Audyt energetyczny to pierwszy krok do zmniejszenia energochłonności Waszego domu, a co za tym idzie to pierwszy krok do realnych oszczędności związanych z jego eksploatacją. Stanowi podstawę do podjęcia decyzji o rozpoczęciu działań poprawiających efektywność energetyczną obiektu, oraz jest załącznikiem do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w ramach programów finansowanych przez:

▪ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
▪ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
▪ regionalne programy operacyjne,
▪ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
▪ system białych certyfikatów.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania (nawet do 135 000 zł) z programu „Czyste Powietrze” – musisz zacząć od audytu energetycznego. Co więcej, jeżeli zrealizujesz zakres prac wskazany w tym dokumencie, to możesz na niego uzyskać nawet 1200 zł dotacji.

Audyt to dokument
, sporządzany przez uprawnionego audytora, w którym znajdziecie ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w Waszym budynku oraz możliwości i środki, służące do jego poprawy. Dokument zawiera również analizę opłacalności proponowanych usprawnień dla badanego budynku oraz wskazuje, które modernizacje są dla niego opłacalne oraz jakie produkty, materiały i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. Wybór optymalnego zakresu prac, zależny jest od kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz wynikających z niego oszczędności energii i czasu zwrotu inwestycji.

Aby prawidłowo sporządzić audyt, audytor powinien zapoznać się z dokumentacją Waszego domu, dzięki której dowie się z jakich materiałów wykonane są poszczególne elementy budynku. Jeżeli takiej dokumentacji nie posiadacie, lub nie ma ona odzwierciedlenia w rzeczywistości, potrzebne informacje uzyska podczas wizji lokalnej. Podczas oględzin, audytor dokonuje własnych pomiarów, ocenia stan przegród zewnętrznych, okien, drzwi itd., analizuje usterki i istniejące mostki cieplne. Ocenia także instalacje ogrzewania, wentylacyjne oraz ciepłej wody użytkowej.

Audyt obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenia związane ze zużyciem energii w budynku, takie jak:
▪ przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy, podłoga na gruncie),
▪ okna i drzwi,
▪ instalacje grzewcze,
▪ instalacje wentylacyjne,
▪ instalacje klimatyzacyjne,
▪ instalacje ciepłej wody użytkowej,
▪ oświetlenie,
▪ windy,
▪ zastosowanie odnawialnych źródeł energii (np. panele fotowoltaiczne),
▪ zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego,
▪ zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu (kogeneracja i poligeneracja).

Podsumowując, audyt energetyczny jest swego rodzaju przewodnikiem dla optymalnego zmodernizowania Waszego domu zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi i stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie m.in. z programu „Czyste Powietrze” (nawet do 135 000zł). Życie na prąd może wykonać dla Was zarówno audyt, jak również kompleksową usługę termomodernizacji wraz z przeprowadzeniem Was przez cały proces dofinansowania.

Skontaktuj się z nami!