Artykuły

Artykuły i porady podczas budowania domu energetycznego.

Artykuły

Artykuły i porady podczas budowania domu energetycznego.

Audyt energetyczny

Co to jest audyt energetyczny budynku? Kto go opracowuje? Jak i po co się go wykonuje oraz dlaczego jest tak ważny i co dzięki niemu możecie uzyskać?

Czym jest WT2021

WT2021, to określenie obowiązującej od 31 grudnia 2020 nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czym jest zasada flamastra?

Aby zaprojektować i zbudować budynek energooszczędny, poprawny pod kątem fizyki budowli, oprócz stosowania rozwiązań i materiałów o wysokich parametrach termoizolacyjnych, niezbędne jest zapewnienie obiektowi

Piszą o nas…

“Smart Kielce - jak ukształtuję
się przyszłość mieszkań?”

Skontaktuj się z nami!